slogan

 

+7 (495) 767-59-33

info@raritet-salon.ru

 

Индо-Персия стр. 2

 

1315 (1)
Ханжар, 
Персия, XIX в.
цена: 96 000 руб.

1309 (1)
Персидская 
булава Горз,  XIXв.
цена: 68 000 руб.

1369 (1)Тега, Индия,
XVIII-XIX в.
цена: 77 000 руб.
d-59 (2) Тальвар булатный,
Индия, XVIII-XIX в.
цена: 195 000 руб.

600 (1)
Тальвар булатный, 

Индия, XIX в.
цена: 93 000 руб. 

588 (1)
Ханжар булатный, 
Индия, XIX в.
цена: 248 000 руб. 

587 (1)
Нож кард, 

Персия, XIX в.
цена: 94 000 руб.

 1015 (1)
Сабля 
Непал/Сев. Индия, XIX в.
цена: 63 000 руб.
 
 880 (1)
Сабля, Индия,
XVIII - XIX в.
цена: 158 000 руб.
 
 701 (1)
Кукри, Непал, 
нач. ХХ в. 
цена: 21 000 руб.
 
715 (1)
Пиха каетта, 

Цейлон. XVIII в.
цена: 98 000 руб.
1374 (1)
Кора,
Непал, ХХ в.

цена: 68 000 руб.
 792 (1)
Сабля,
Индо-Персия, XIX-XX в.
цена: 112 000 руб.

 
936 (1)
Кора, Непал
нач. XIX в.
цена: 96 000 руб.
1226 (1)
Щит дхал, Индия, 
XVIII-XIX в.
цена: 63 000 руб.
1300 (1)
Шамшир, 
Персия, XVIII – XIX в.
цена: 94 000 руб.
1011 (2)
Фиранги, 
Индия XIX в.
цена: 62 000 руб.
946 (1)
Меч Кора,
Непал, XIX в.
цена: 79 000 руб.
1198a (1)
Кард, Индия, 
XVIII – XIX в. 
цена: 77 000 руб.
1126 (1)
Кукри, Бирма,
начало ХХ в.
цена: 99 000 руб.
979 (1)
Фиранги, Центральная/
Северная Индия, XIX в. 
цена: 39 000 руб.
1224 (1)
Пулвар, 
Афганистан, XIX в.
цена: 59 000 руб.
1016 (1)
Катар булатный, 
Индия, XVIII-XIX в.
цена: 182 000 руб. 
1051 (2)
Сабля, Индия,
начало XVIII в.
цена: 267 000 руб.

 

СТРАНИЦА: 1 2 3