slogan

 

+7 (495) 767-59-33

info@raritet-salon.ru

 

Новые поступления стр.1

1535 (2) Шпага офицерская
обр. 1888 г. Италия
цена: 77 000 руб.
1536 (1) Кортик ВВС Пасхас, Индонезия, ХХ в.
цена: 66 000 руб.
1537 (2) Крис, Ява,
XIX в. 
цена: 124 000 руб.
1538 (2) Шпага старшего офицера, Франция, начало XIX в.
цена: 69 000 руб.
1539 (1) Нож дха маук, Бирма, начало ХХ в.
цена: 45 000 руб.
1540 (1)
Пара пистолей,
Германия, XVIII-XIX в. 
цена: 232 000 руб.
1541 (1) Нож, Мавритания,
ХХ в.
цена: 23 000 руб.
1542 (1) Крис, Ява,
XVII-XVIII в. 
цена: 66 000 руб.
1543 (2) Крис, Ява,
XVII-XVIII в.
цена: 126 000 руб.
1544 (2) Крис, Мадура,
XIX в.
цена: 39 000 руб.
1545 (2) Крис, Ява,
XVII-XIII в.
цена: 69 000 руб.
1546 (1) Крис, Ява,
XX в. 
цена: 26 000 руб.
1547 (1) Крис, Ява,
XVII - XVIII в. 
цена: 68 000 руб.
1548 (1) Крис, Ява,
XVIII - XIX в.
цена: 32 000 руб.
1549 (1) Крис, Бали,
XIX – XX в.  
цена: 94 000 руб.
1550 (1) Джамбия Гусби, Йемен, начало ХХ в.
цена: 63 000 руб.
1551 (1) Сабля офицерская 
обр. 1845 г. Франция.
цена: 42 000 руб.
1552 (2) Шпага офицерская
обр. 1837 г. Франция
цена: 48 000 руб.
     

СТРАНИЦА: 1 2 3