slogan

 

+7 (495) 767-59-33

info@raritet-salon.ru

 

Юго-Восточная Азия

 

1141 (1)
Крис банкунг, 
Суматра, XIX – XX в.

цена: 75 000 руб.

1096 (1)
Куджанг, 
Ява (Индонезия), XIX в.

цена: 27 000 руб.

813 (2)
Крис, 
Ява, XIX в.
цена: 29 000 руб.

616 (1)Сикин Панджанг, 
Суматра, XIХ в.
цена: 28 000 руб.

903 (1)
Ведунг, Ява,
ХХ в.
цена: 9 000 руб.

360 (2)
Голок,
Индонезия, XIX в.
цена: 33 000 руб.

766 (2)Крис, Ява, 
XIX в.
цена: 31 000 руб.

706 (1)
Нож Батак, Индонезия,
первая половина ХХ в.

цена: 19 000 руб. 

904 (1)
Крис, Суматра,
XIX - XX в.
цена: 32 000 руб.
 1044 (1)
Ренчонг, Суматра, 
начало XX в.
цена: 18 000 руб.

 579 (1) Педанг лурус, серебро, 
Ява, нач. ХХ в.
цена: 52 000 руб.

618 (1)
Крис, Ява, 
XIX в.

цена: 22 000 руб.
945 (2)
Крис, Ява,
XVIII-XIX в.
цена: 38 000 руб.
853 (1)
Педанг, 
Суматра, XIX в.
цена: 36 000 руб.
775 (2)
Кинжал крис,

Ява
цена: 29 000 руб.
901 (1)
Писо Поданг,
Суматра, XIX в.
цена: 49 000 руб.
843 (1)
Голок, Суматра, 
XIX – XX в.
цена: 33 000 руб.
838 (2)
Копье, 

Суматра, XIX в.
цена: 31 000 руб. 
906 (1)
Крис, Ява,
 XIX в.
цена: 52 000 руб.
22 (1)
Педанг Лурус,
Ява, ХIX в.
цена: 34 000 руб.

908 (1)
Крис, Ява,
 XIX в.
цена: 21 000 руб.

 

 

СТРАНИЦА: 1 2 3 4 5 6 7 8 9