slogan

 

+7 (495) 767-59-33

info@raritet-salon.ru

 

Юго-Восточная Азия стр. 2

 

767 (3)Кинжал крис,
Ява
цена: 29 000 руб.

681 (1)
Голок, Ява (Индонезия), 
XIX – XX в.
цена: 21 000 руб. 

1325 (1)
Крис, Суматра, 
XIX в.
Цена: 69 000 руб.

52 (1)Педанг (Hulu Meu Apet),
о.Суматра, XIX в.
цена: 38 000 руб.

57 (1)Меч дха,
Бирма, нач. ХХ в.
цена: 48 000 руб.

215 (1)Нож дха, Бирма, 
начало ХХ в.
цена: 22 000 руб.

21 (1)Баронг,
Филлипины, XIX в.
цена: 47 000 руб.

547 (1)Ладин Терус, 
Индонезия, XIX в.
цена: 23 000 руб.

1282 (2)
Голок, 
Ява, ХХ в.
цена: 14 000 руб.

1030 (1)
Нож, Малайский 
архипелаг, XIX-ХХ в.
цена: 16 000 руб.

584 (1)Кинжал Крис, 
Ява, XIX в. 
цена: 17 000 руб.

572 (1)
Кинжал крис, 
Бали, XIX в.
цена: 12 000 руб.

1281 (1)
Голок, 
Ява, ХХ в.
цена: 14 000 руб.

 1163 (1)
Нож боло, Филиппины, 
начало ХХ в.
цена: 18 000 руб.

1151 (1)
Нож, Ява, 
начало ХХ в.
цена: 6 000 руб.
837 (2)
Копье, 

Суматра, XIX в.
цена: 26 000 руб.
866 (1)
Аманремо,
Суматра, XIX-XX в.
цена: 44 000 руб.
 855 (1)
Крис, Суматра,
XIX в.
цена: 62 000 руб.

909 (2)
Крис, Мадура,

XIX - XX в.
цена: 20 000 руб. 
912 (1)
Сирауи, Суматра,
нач. ХХ в.
цена: 13 000 руб.
1290 (1)
Ренчонг, Суматра,
XIX- ХХ в.
цена: 24 000 руб.

 

СТРАНИЦА: 1 2 3 4 5 6 7 8 9