slogan

 

+7 (495) 767-59-33

info@raritet-salon.ru

 

Юго-Восточная Азия стр. 2

 

991 (2)
Педанг (Hulu Meu Apet),
о. Суматра, XIX в.
цена: 48 000 руб.

681 (1)
Голок, Ява (Индонезия), 
XIX – XX в.
цена: 22 000 руб. 

1325 (1)
Крис, Суматра, 
XIX в.
Цена: 95 000 руб.

52 (1) Педанг (Hulu Meu Apet),
о.Суматра, XIX в.
цена: 46 000 руб.

1185 (1)
Меч дха, Лаос,
XIX в. 
цена: 99 000 руб.
990 (1)
Меч Дао Нага, 
XIХ в. Качин (Мьянма)
цена: 56 000 руб.

21 (1) Баронг,
Филлипины, XIX в.
цена: 48 000 руб.

547 (1) Ладин Терус, 
Индонезия, XIX в.
цена: 29 000 руб.

1282 (2)
Голок, 
Ява, ХХ в.
цена: 16 000 руб.

1030 (1)
Нож, Малайский 
архипелаг, XIX-ХХ в.
цена: 19 000 руб.

584 (1) Кинжал Крис, 
Ява, XIX в. 
цена: 25 000 руб.

572 (1)
Кинжал крис, 
Бали, XIX в.
цена: 18 000 руб.

1281 (1)
Голок, 
Ява, ХХ в.
цена: 15 000 руб.
1079 (2)
Крис, Ява,
XIX в. 
цена: 16 000 руб.
1151 (1)
Нож, Ява, 
начало ХХ в.
цена: 8 000 руб.
837 (2)
Копье, 

Суматра, XIX в.
цена: 29 000 руб.
866 (1)
Аманремо,
Суматра, XIX-XX в.
цена: 49 000 руб.
1288 (1)
Мандау, Калимантан, 
нач. ХХ в.
цена: 49 000 руб.
1221 (2)
Крис, Ява, 
XVIII - XIX.
цена: 122 000 руб.
912 (1)
Сирауи, Суматра,
нач. ХХ в.
цена: 17 000 руб.
1290 (1)
Ренчонг, Суматра,
XIX- ХХ в.
цена: 25 000 руб.

 

СТРАНИЦА: 1 2 3 4 5 6 7 8 9