slogan

 

+7 (495) 767-59-33

info@raritet-salon.ru

 

Юго-Восточная Азия стр. 4

 

605a (1)
Сикин Пасанган,
Суматра,
 ХIХ в.

цена: 86 000 руб.

528 (1) Кинжал крис,
Ява, XIX в.
цена: 35 000 руб.

1280 (1)
Голок, 
Ява, ХХ в.
цена: 19 000 руб.
1207 (2)
Крис, 
Ява, XIX в.
цена: 167 000 руб.

367 (1) Меч Кабеала, Сумбава (Индонезия), XIX в.
цена: 49 000 руб.

366 (1) Педанг, Западная Ява (Индонезия), XIX в. 
цена: 69 000 руб.

1222a (1)
Клеванг, Суматра, 
начало ХХ в.
цена: 38 000 руб.

897 (1)
Крис, Ява,
XIX в.
цена: 121 000 руб.

1443 (1)
Дха Лве,
Мьянма, ХХ в.
цена: 42 000 руб.
640(2) Крис, Ява,
XIX в.
цена: 45 000 руб.

 1250 (1)
Педанг Тагак (Cagak), 
Ломбок, нач. ХХ в.
цена: 105 000 руб.

 

1032 (2)
Крис, Ява, 
XVIII-XIX в.
цена: 148 000 руб.

 1317a (1) Клеванг, Ява, 
датирован 1903 г. 
цена: 63 000 руб.
 

899 (1) Паранг Лаис,
Юж. Борнео, нач. ХХ в.
цена: 66 000 руб.

1414 (2)
Крис, Ява,
XIX в.
цена: 78 000 руб.
1040 (1)
Крис, Ява,
XIX в.
цена: 28 000 руб.
1495 (1) Крис, Ява,
XVII-XVIII в.
цена: 86 000 руб.
876 (1)
Педанг, Суматра,
XIX - XX в.
цена: 68 000 руб.
923 (1)
Севар, Суматра,
нач. ХХ в.
цена: 34 000 руб. 
924 (1)
Сирауи, Суматра
XIX - XX в.
цена: 34 000 руб.
1115 (1)
Талибон, 
Филиппины, XIX в.
цена: 68 000 руб.

СТРАНИЦА: 1 2 3 4 5 6 7 8 9