slogan

 

+7 (495) 767-59-33

info@raritet-salon.ru

 

Юго-Восточная Азия стр. 5

 

283 (1)Мандау, Борнео,
начало ХХ в. 
цена: 24 000 руб.

619 (1)
 Крис, Ява, 
XIX в.

цена: 19 000 руб.

1091 (2)
Мандау, Борнео,
нач. ХХ в.
цена: 44 000 руб.

470 (2)
Педанг лурус, 

Индонезия. XVIII - XIX в.
цена: 48 000 руб.
764 (2)
Крис, Мадура, 

конец XIX в.
цена: 30 000 руб.
 603 (1)
Дха Качин, Мьянма, 
нач. ХХ в.
цена: 35 000 руб.

1314 (1)
Крис, 
Суматра, XIXв.
цена: 29 000 руб.
768 (2)
Кинжал крис,

Мадура
цена: 35 000 руб.
543 (4)
Нож/тесак Tjikeroeh, Ява,
начало ХХ в.

цена: 21 000 руб.
1239 (1)
Кампилан, 
Филиппины, XIX в.
цена: 79 000 руб
493 (1)
Нож ренчонг, Суматра, начало ХХв.
цена: 20 000 руб.
1094 (1)
Педанг, 
Западная Ява, XIX в.
цена: 55 000 руб.
498 (1)
Писо поданг, 

Суматра, XIX в.
цена: 29 000 руб.
501 (1)
Копье томбак.
Индонезия. XIX в.

цена: 21 000 руб.
1351 (2)
Крис, Ява, 
XIXв.
Цена: 18 000 руб.
883 (1)
Бендо, Ява,
нач. ХХ в.
цена: 25 000 руб.
896 (2)
Крис, Суматра,

XIX в.
цена: 58 000 руб.
956 (1)
Голок, Ява,
нач. ХХ в.
цена: 28 000 руб.
1157.58 (1)
Парные поданги, Суматра, XIX в.
цена: 81 000 руб.
929 (1)
Томбак, Ява
XIX в.
цена: 31 000 руб. 
930 (1)
Крис, Ява,
XIX - XX в.
цена: 21 000 руб. 

СТРАНИЦА: 1 2 3 46 7 8 9