slogan

 

+7 (495) 767-59-33

info@raritet-salon.ru

 

Юго-Восточная Азия стр. 5

283 (1)Мандау, Борнео,
начало ХХ в. 
ref 283/38

619 (1)
 Крис, Ява, 
XIX в.

ref 619/19 

1091 (2)
Мандау, Борнео,
нач. ХХ в.
ref 1091/44

470 (2)
Педанг лурус, 

Индонезия. XVIII - XIX в.
ref 470/49
764 (2)
Крис, Мадура, 

конец XIX в.
ref 764/30
 603 (1)
Дха Качин, Мьянма, 
нач. ХХ в.
ref 603/39
1033 (2)
Крис, Ява, 
XIX в.
ref1033/49

768 (2)
Кинжал крис,

Мадура
ref 768/35
543 (4)
Нож/тесак Tjikeroeh, Ява,
начало ХХ в.

ref 543/21 
772 (2)
Кинжал крис,

Ява
ref 772/39
493 (1)
Нож ренчонг, Суматра, начало ХХв.
ref 493/20
494 (1)
Нож бадик,
Сулавеси, XIX-ХХв.

ref 494/25
498 (1)
Писо поданг, 

Суматра, XIX в.
ref 498/29
501 (1)
Копье томбак.
Индонезия. XIX в.

ref 501/21
542 (1)
Мачете/нож  голок, 

Ява,  XX в.
ref 542/19 
883 (1)
Бендо, Ява,
нач. ХХ в.
ref 883/19
896 (2)
Крис, Суматра,

XIX в.
ref 896/58
956 (1)
Голок, Ява,
нач. ХХ в.
ref 956/22
926 (1)
Крис, Суматра,
XIX - ХХ в.
ref 926/54
929 (1)
Томбак, Ява
XIX в.
 ref 929/31 
930 (1)
Крис, Ява,
XIX - XX в.
ref 930/21 

СТРАНИЦА: 1 2 3 46 7 8