slogan

 

+7 (495) 767-59-33

info@raritet-salon.ru

 

страница 3

259 (10)
Сабля артиллерийская
обр. 1813 г. Бавария.
382 (1)
Томбак,
Индонезия, XIX в.
789 (1)
Кинжал,

Турция, XIX в.
rare 2 (1)
Телефон, Франция,

1918 г.
239 (1)
Меч, Китай,
 XIX - ХХ в.
678 (2)
Сабля морская 
обр. 1827 г. Британия.
map 1706 (1)
Карта северной части

Московии, 1706 г.

317 (1)
Ко джанг,
Суматра, XIX в. 

222 (1)
Дадао, Китай/Вьетнам
XIX - ХХ в.
352 (2)
Сабля уланская (KD 89) 
обр. 1889 г. Пруссия.
1 kastane (1)
Сабля кастане,
Цейлон, XVIII - XIX в.

260 (4) Каруд, Афганистан,
XIX в.

 664 (2)
Кханда, Индия, 
XVIII в.
 805 (5)
Кавалерийский палаш, 
Франция, нач. XIX в.
 549 (1)
Нож секин, 

Суматра, ХХ в.
463 (1)
Катласс морской
обр. 1865 г. Швеция
42 (4)
Нож дха,
Бирма, XIX в.
300 (1)
Паранг, Сумбава

 XIX – ХХ в.
d-26 (2)
Тэга, Индия, 
XVIII-XIX в.
514 (1)
Сабля абордажная

обр. 1847 г. Италия
870 (1)
Флисса, Алжир,
XIX в.
1112 (2)
Палаш кавалерийский,
Дания, XVIII-XIX в.
868 (4)
Шамшир, Персия,
XIX в.
591 (2)
Сабля офицерская, Аргентина, нач. ХХ в.

 

СТРАНИЦА: 1 2 3 4 5